Saturday, August 15, 2009

യുദ്ധം,പരിസ്ഥിതി,പട്ടിണി

യുദ്ധം ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിരന്തരമായി സാമ്രാജ്വത്വം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു
വരുന്നതായി ഹിരോഷിമ-നാഗസാക്കി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
പ്രേരണ നടത്തിയ പൊതുചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.യുദ്ധം ഒരു
തീവെട്ടികൊള്ളയാണെന്ന മാർക്ക്സിസ്റ്റ് വിലയിരുത്തലും സാമ്രാജ്വത്വം
എന്നാൽ യുദ്ധംതന്നെയണെന്ന ലെനിന്റെ പരമർശവും ശരിവെക്കുന്ന-
താണു ആധുനിക ലോക സംഭവങ്ങൾ.യുദ്ധങ്ങൾ അധികാര പരിധി
വർദ്ധിപ്പിക്കാന ണ്., അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വത്തു സമ്പാദിക്കലാണ്..
അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുദ്ധം ലാഭം കുന്നുകൂട്ടുക എന്ന ഒരൊറ്റ അജണ്ട-
യുടെ ഭാഗമാണ്.ഒന്നും രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ അധികാര ത്വര
മൂത്ത നേതാക്കന്മാർ ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു.
ഇനി ഒരിക്കലും യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്നു ലോകജനത ആഗ്രഹി-
ക്കുന്നു.എന്നാൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നമുക്കുചുറ്റും
നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വിവിധ രൂപ-
ത്തിലാണു,ആയുധം മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളെയും യുദ്ധകരുവാക്കി മാറ്റിത്തീ-
ർത്തിരിക്കിന്നു.അതു നമ്മുടെ ബോധത്തെ ആകെ അട്ടിമറിക്കുന്നു.
കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ coca-cola കുടിക്കണമെന്ന്,കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ
pizza കഴിക്കണമെന്ന്,ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ Adidas ആയിരിക്കണമെ-
ന്ന്,കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ cricket ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മെ
ആഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.


രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം നാളിതുവരെയായി 8 കോടി
60 ലക്ഷത്തിലേറെ ജനങ്ങൾ വിവിധ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഇരകളാക്കപെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ എല്ലാം നേത്രുത്വപരമായ പങ്ക് യാങ്കികൾക്കായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടയിൽ 20 രാഷ്ട്രങ്ങളെ അവർ ആക്രമിച്ചു.52 –
രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കി.പനാമയും,
ഗ്വാട്ടിമലയും,വിയറ്റ്നാമും,ക്യൂബയും,കോംഗോയും ഒക്കെ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ
ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നു.എല്ലാംതങ്ങളുടെ MNC(ബഹുരാഷ്ട്ര )ലോകത്തെ
പ്രീതിപെടുത്താനായിരുന്നു.


വിയറ്റ്നാമിലെ യുദ്ധം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നരവേട്ടയായിരുന്നു.
പ്രസ്തുത യുദ്ധത്തിൽ 7.9 കോടി ലിറ്റർ Agent Orange( Dioxide അടങ്ങിയ )
എന്ന മാരകമായ വിഷം അവർ വിതറി.20 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി എരിഞ്ഞമർന്നു.
4 ലക്ഷം പേർ വിഷബാധ ഏറ്റുമരിച്ചു.5 ലക്ഷം ആളുകൾ നിത്യ രോഗികളായി.
48 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വിഷബാധ ഏറ്റു,ഇന്നും ദുരന്തം തുടരുന്നു.യുദ്ധങ്ങൾ
പരിസ്ഥിതി സന്തുലതാവസ്തയെ ആകെ തകിടം മറിക്കുന്നു.കമ്പോഡിയായിലെ
ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ വനഭൂമിയുടെ 35% നശിച്ചു.ഇറാഖ്-കുവൈറ്റ്
യുദ്ധത്തിൽ 10മില്ല്യൺ ബാരൽ പെട്രോൾ കടലിലൊഴുക്കിയതിനാൽ
ചതുപ്പ് (Marshland) നിലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 15000 sq km ൽ
നിന്ന് 50 sq km ആയി കുറഞ്ഞു.732 എണ്ണ കിണറുകൾക്ക്തീയിട്ടതോടെ
വലിയ പാരിസ്ഥിക വ്യതിയാനങ്ങലാണു ആ മേഖലയിലുണ്ടായത്.
1945 മുതൽ ഇതുവരെയായി 2000-തോളം ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോക
ത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്,ഇതിലൂടെഅനിയന്ത്രിതമായ
അണുപ്രസരണങ്ങൾക്ക്വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ വിധേയമായി.25 മുതൽ
29 million വരെ curie cesium,15 മുതൽ 19 million curie strontium ,
10 മില്ല്യൺ curie carbon,4 ലക്ഷം curie plotonium തുടങ്ങിയ അളവുകളി-
ലാണു അണുവികിരണങ്ങൾസംഭവിച്ചത്.1997 ൽ അമേരിക്കയിലെ ഹാൻഫോർഡ
ന്യൂക്ലിയാർ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിവലിയ പാരിസ്ഥിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി.
അമേരിക്ക-ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ 40 ടൺ D-യുറേനിയം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇത് ലക്ഷകണക്കിനു ജനങ്ങളെ ക്യാൻസർരോഗികളാക്കി.ഇസ്രായേൽ
ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെമാരകമായ അളവിൽ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഉപയോഗിച്ചു.
ഇന്ത്യ യിലെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നടന്ന പോഖ് റാനിലെ
പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വൻ തോതിൽഅണുപ്രസരണങ്ങൾ
ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നു പoനങ്ങൾ തെളയിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ 280 കോടി ജനങ്ങളും 2 ഡോളറിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള-
വരായി ജീവിക്കുന്നു.80 കോടി ജനങ്ങൾ പോഷകാഹാരക്കുറവനുഭവിക്കുന്നു.
130 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ല.എന്നാൽ യുദ്ധത്തിനായിപ്രതി-
വർഷം ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നു.ലോകത്തിൽ
എല്ലാവർക്കും കൂടി വെള്ളം,ഭക്ഷണം ,ആരോഗ്യം ,ശുചിത്വം ഇവ ലഭ്യമാക്കാൻ
ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ20 മടങ്ങാണു യുദ്ധത്തിനായി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഈ തുക.
എന്നാൽ എല്ലാ ഭരണാധിപന്മാരും യുദ്ധോപകരണങ്ങൾവാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ
അത്യൂൽസാഹരാണ്.അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു തന്നെ
ലോക് ഹീഡ് മാർട്ടിൽ,ബോയിങ്ങ്,രോത്ത് യോൺ പോലെയുള്ള യുദ്ധകമ്പനികളാണ്.
ഇന്ത്യ എന്ന പരമദരിദ്ര രാഷ്ട്രം ഈ വർഷം പ്രതിരോധത്തിനു മാറ്റി-
വച്ചിരിക്കുന്നത് 1.41 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.30000 കോടി രൂപയുടെ
യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ U.S.A യുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
End -User Verification Agreementഅമേരിക്കയുടെ മുന്നിലെ പൂർണ്ണമായ
കീഴടങ്ങലാണ്.നാം വിദ്യാഭാസത്തിനു വേണ്ടി ,ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി
ബജറ്റ് തുകയുടെ 3% തുക മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴാണ്ഈ പ്രതിരോധ ചിലവ്.
യുദ്ധക്കൊതി ലോകത്തിൽ പട്ടിണിരൂക്ഷമാക്കുന്നു.

എല്ലാ യുദ്ധവും സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന്അവകാശം ഉയരാറുണ്ട്.
എന്നാൽ യുദ്ധങ്ങൾ സമാധാനത്തെഅപനിർമ്മിക്കുന്നു.യുദ്ധത്തിൽ വിജയികളും
പരാജിതരുമില്ല.അത് ദുരന്തം മാത്രം അനുഭവ വേദ്യമാക്കുന്നു.യുദ്ധം ദുഃഖം വിതക്കുന്നു.
എല്ലാ യുദ്ധവുംഅധികാര കൊതിയുടെ പ്രായോഗിക രൂപമാണ്.
അധികാരം പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് ദേശീയതയിലൂടെയാണ്.എല്ലാ യുദ്ധവും
ദേശീയതയാൽ ന്യായീകരിക്കപെടുന്നു.നിങ്ങൾ ആരെ കൊലപ്പെടുത്തിയാലും
അത് കൊലപാതകമാണെന്നത് ഒരു സാമാന്യ ബോധമാണ്,എന്നാൽ ഒരു ഇസ്രായേലി
ഭടൻ ഒരു ഫലസ്തീനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെധീരനായി വാഴ്ത്തും.
ഒരിന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരൻ10 പാകിസ്താൻ ഭടന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ
അയാൾക്ക് ധീരതയുടെ അവാർഡ് ബുദ്ധന്റെ കർമ്മഭൂമി സമ്മനിക്കും.അഹിംസയുടെ നാട്
നടത്തിയ രണ്ട് ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്
ഭരണകൂടം നൽകിയ പേർ " ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു” എന്നതാണ്.ബുദ്ധൻ പുനർനിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടാൽ വാഴ്തപ്പെടുന്നത്
റാണിയീച്ചക്കുവേണ്ടി മറ്റീച്ചകൾ മരണം വരിക്കണമെന്ന ഗോത്ര നേത്രുത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധ തന്ത്ര
മാണ്.നാം ആർക്കും വേണ്ടി മരിക്കനുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കനുള്ളതാണ്.

നമുക്കു ചുറ്റും യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ,യുദ്ധം സ്ര്യൂഷ്ടിക്കുന്ന
സാമ്രാജ്യത്വ വ്യവസ്ഥിതിയെയും അതിന്റെ ഇരകളെയും നാം തിരിച്ചറിയണം.
അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെഭാവി ഇരുളടയും.

യുദ്ധം പട്ടിണി സ്ര്യൂഷ്ട്ടിക്കുന്നു.യുദ്ധം പരിസ്ഥിതിയെതകർക്കുന്നു,
യുദ്ധംജീവിക്കാനുള്ള ഏവരുടെയും അവകാശങ്ങളെ അപകടപെടുത്തുന്നു.

1 comment:

നാട്ടുകാരന്‍ said...

പല മുന്‍വിധികളും ലേഖനത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ നല്ല നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ !